Как подать заявление в суд на развод

Заявление на развод и алименты

Заявление на развод и алименты

Короткая инструкция подготовки образца заявления в суд на развод и образца заявления на расторжение брака.

Образец заявление на развод и алименты желательно составлять с участием опытного адвоката. Однако, если такая возможность отсутствует, то можно использовать образец заявления в суд на развод и алименты (расторжение брака) Киев, размещенный ниже на нашем сайте, при этом необходимо понимать, что на сайте приведен типовой образец заявления на развод, который возможно в вашем случае может не подойти.

При подготовке заявления на развод нужно учитывать место прописки (регистрации сторон), наличие или отсутствие детей и т.п.

Заявление на развод по общему правилу необходимо подавать в суд по месту нахождения ответчика. Заявление на развод подается, как правило, на украинском языке. В заявлении на развод необходимо указать дату. С которой прекратились семейные отношения супругов.

Также, образец заявление на развод обязательно должно быть подписано истцом. Инициировать подачу заявления на развод (расторжение брака) может любой из супругов.

Если у Вас возникла необходимость подготовки по образцу заявления на развод с участием опытного адвоката по разводам, звоните и приезжайте к нам в офис и мы Вам поможем:

361-67-38; 067-925-79-69; 093-237-37-02; 066-40-60-227

Адвокаты и юристы нашей адвокатской фирмы имеют существенные наработки и значительный адвокатский опыт в отрисли семейного права в судах. Ведением семейных дел о расторжении брака, о воспитании детей и о разделе имущества в судах Киева адвокаты по семейным делам работают более 10 лет.

Мы можем обеспечить процесс подготовки и подачи заявление на развод, а также, провести дело о разводе в суде в некоторых случаях даже без Вашего присутствия. О процедуре развода читайте подробнее

И так, ниже приведен образец заявления на развод и алименты . Данный образец заявления на развод изложен на украинском языке.

До ___________ районного суду м._________

проживаю за адресою:___________________,

проживає за адресою:____________________,

Третя особа: орган опіки та піклування в особі виконавчого комітету _____________ районної у м._________ ради,

про розірвання шлюбу, визначення місця проживання малолітньої дитини та стягнення аліментів на дитину

«__» серпня 2004 року я уклала шлюб з Особою_2, який ми зареєстрували у ________ міському відділі реєстрації актів цивільного стану ________ обласного управління юстиції, актовий запис №_____.

Від шлюбу ми маємо сина – Особу_3, 2004 року народження.

Наша сім'я проживала за адресою м.__________, вул. ________, __, кв.__ в однокімнатній квартирі жилою площею 16 кв.м. що належить мені на праві приватної власності.

На протязі останніх двох років сімейне життя між нами поступово погіршувалося, що в кінцевому результаті призвело до фактичного припинення між нами шлюбних відносин. Кожен з нас має діаметрально протилежні погляди на шлюб, сім'ю. Відповідач постійно нехтує сімейними цінностями, такими як повага до дружини, піклування про створення в сім'ї доброзичливої сприятливої морально-психологічної атмосфери. З його ініціативи між нами постійно виникають сварки, свідком яких нерідко стає наша дитина, що тяжким чином впливає на її психічний стан та кожен раз спричиняє мені та їй душевні страждання.

Крім того, з метою нав'язати мені своє бачення проблемних питань відповідач іноді припускається до аморальних вчинків, будучи в нетверезому стані допускає фізичні образи що виражається в рукоприкладстві, навіть в присутності нашого сина та інших неповнолітніх дітей.

Відповідно до ст.51 Сімейного кодексу України дружина та чоловік мають рівне право на повагу до своєї індивідуальності, своїх звичок та уподобань.

Відповідач не розуміє та не хоче розуміти сутності проблем, які виникають в нашій сім'ї, він не здатен підтримувати нормальну моральну атмосферу в сім'ї, піклуватися про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім'ї на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги як передбачено вимогами ст. 55 Сімейного кодексу України.

Протягом тривалого часу відповідач взагалі самоусунувся від необхідності матеріально забезпечувати свою сім'ю. За останні три місяці зароблені ним кошти взагалі не надавав для потреб сім'ї.

Відповідно до п.4 ст.55 Сімейного кодексу України дружина та чоловік зобов'язані спільно дбати про матеріальне забезпечення сім'ї.

«__» лютого 2010р. сталась чергова сварка, в ході якої відповідач, фізично та словесно ображав мене, принижував, відбирав мої особисті одяг, взуття, пояснюючи це тим, що ці речі куплені за його кошти. В цей же день він зібрав свої особисті речі і переїхав проживати до своїх батьків за адресою м. _________, вул. _________, ___, кв.__, де і мешкає по сьогоднішній день. Ще раніше, відповідач забрав з квартири де ми проживали наше спільне майно відеотехніку та інші придбані нами речі.

На даний момент ведення між нами спільного господарства та сумісне проживання остаточно припинено. За моїм глибоким переконанням подальшого сенсу підтримувати сімейні відносини немає, оскільки як у мене, так і у відповідача на ґрунті сімейно-побутових проблем, та діаметрально протилежних поглядів на сімейне життя, розвинулась неприязнь один до одного, втрачено почуття любові та поваги. Вважаю що за таких умов шлюб необхідно розірвати.

Відповідно до п.З ст.56 Сімейного кодексу України кожен з подружжя має право припинити шлюбні відносини.

Відповідно до п.З ст.105 Сімейного кодексу України шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду.

Відповідно до п.1 ст.110 Сімейного кодексу України позов про розірвання шлюбу може бути пред'явлений одним із подружжя.

Обставин які б перешкоджали розірванню шлюбу саме в такий спосіб, – немає.

Я, як мати нашого неповнолітнього сина Особи_3, усвідомлюючи свою особисту відповідальність за виховання та піклування про дитину, створення для неї належних соціально – побутових умов проживання, збереження психічного та фізичного здоров'я, духовного та розумового розвитку, вважаю за необхідне визначити місце проживання нашої дитини.

Переконана, що наш син повинен проживати разом зі мною в квартирі що належить мені на праві приватної власності за адресою м.________, вул. _______, __, кв.__.

Я люблю свого сина і спроможна забезпечити його всім необхідним. У мене нормований робочий день. З роботодавцем у мене укладений трудовий договір який передбачає своєчасну виплату заробітної плати та надання соціальних гарантій пов'язаних з материнством. Дитина відвідує дитячий садок, облікована в медичних установах. Я постійно слідкую за станом здоров'я дитини, її розвитком, виховую та піклуюсь про неї, у мене з сином психологічний контакт, прив'язаність один до одного. З огляду на досвід який є в суспільстві, проживання дитини саме з матір'ю є для дитини більш прийнятним, оскільки в матері більше емоційно-вольової мотивації можливостей та часу приділяти дитині увагу.

Оскільки відповідач декілька разів висловлювався з погрозами в мою адресу, що забере дитину до себе, суд має визначити місце проживання дитини.

При розгляді даного питання прошу суд врахувати те що відповідач не має постійної роботи та заробітку, має схильність до вживання спиртних напоїв, що може негативно позначитись на вихованні дитини. Поведінка відповідача до членів своєї сім'ї характеризується грубістю. Він емоційно не врівноважений та схильний до фізичних образ.

Відповідно до п.2 ст.161 Сімейного кодексу України орган опіки та піклування або суд не можуть передати дитину для проживання з тим із батьків, хто не має самостійного доходу, зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами, своєю аморальною поведінкою може зашкодити розвиткові дитини.

Проживання дитини з одним із батьків не звільняє обох батьків від права спілкування з дитиною та обов'язку виховувати дитину, піклуватися про неї та матеріально її забезпечувати.

Я не маю наміру перешкоджати відповідачу в здійсненні його прав та обов'язків щодо нашої дитини.

Разом з тим враховуючи ту обставину що відповідач останні три місяці не надавав зароблені кошти на потреби сім'ї, в тому числі дитини, у мене є підстави вважати що відповідач і в подальшому в добровільному порядку буде ухилятись від матеріального утримання дитини, тобто сплати аліментів. Відповідно до ст.180 Сімейного кодексу України батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Отже відповідач зобов'язаний утримувати дитину.

Відповідно до п.17 Постанови Пленуму Верховного Суду України 15.05.2006 N 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» за відсутності домовленості між батьками про сплату аліментів на дитину той із них, з ким вона проживає, вправі звернутися до суду з відповідним позовом. Згідно з ч.З ст.181 СК аліменти на дитину присуджуються в частці від заробітку (доходу) її матері, батька (ст.183 СК) або в твердій грошовій сумі (ст.184 СК) і виплачуються щомісячно. Розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж зазначений у ч.2 ст.182 СК.

Відповідно до п.2 ст.182 Сімейного кодексу України мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Відповідач офіційно не працевлаштований та не є суб'єктом підприємницької діяльності. Кошти заробляє шляхом надання разових сантехнічних послуг приватним фізичним особам. Про щомісячні розміри таких заробітків останнього часу мені не відомо. В минулому 2009р. розміри таких заробітків відповідача становили від 2000 до 3000 грн. на місяць. На сьогоднішній день працює він чи ні, мені не відомо.

Відповідно до ч.3 ст.195 Сімейного кодексу України якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості і не працює на час визначення її розміру, вона обчислюється виходячи із середньої заробітної плати працівника відповідної кваліфікації або некваліфікованого працівника для даної місцевості.

На підставі викладеного та у відповідності з ч.4 ст.19, ч.2 ст.104, ч.З ст.56, ч.З ст.105, ч.1 ст.110, ст.112, ст.161, ст.180, ч.З ст.181, ст.182, ч.1 ст.183, ст.184, ч.1 ст.191, ч.З ст.195 СК України, керуючись ч.1 ст.88, ст.118, ст.119, ст.120 п.1 ч.1 ст.367, п.5 ч.1 ст.367 ЦПК України, –

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та порушити провадження у справі.

2. Розірвати шлюб між мною і відповідачем Особою_2, зареєстрований «__» серпня 2004 р. у ______ міському відділі реєстрації актів цивільного стану _______ обласного управління юстиції, актовий запис №___.

3. Визначити місце проживання сина Особи_3, народженого «__» грудня 2004 року – залишити його проживати разом зі мною за адресою: м. ________, вул. _______, __, кв.__.

4. Залучити до участі у справі в якості третьої особи орган опіки піклування, виконавчий комітет _______ районної у м.________ ради для дачі висновку по справі.

5. Стягнути з Особи_2, 1977 року народження, уродженця і жителя м._______, аліменти на мою користь на утримання сина Особи_3, «__» грудня 2004 року народження, у розмірі 1/4 частки з усіх видів його заробітку (доходу), або за умови якщо відповідач не працює і не має інших доходів, виходячи із середньої заробітної плати працівника відповідної кваліфікації або некваліфікованого працівника в м.________, але не менше ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини у віці до 6 років, починаючи з «__» грудня 2010 р. для дитини у віці від 6 до 18 років, щомісяця, починаючи стягувати від дня пред'явлення позову до суду і до досягнення сином повноліття.

6. Державне мито, яке підлягає стягненню при реєстрації розірвання шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану, стягнути з відповідача.

7. Допустити негайне виконання рішення суду у частині визначення місця проживання дитини та стягнення аліментів у межах суми платежу за один місяць.

8. Стягнути з відповідача на мою користь судові витрати та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

9. У порядку досудової підготовки справи, витребувати в органах статистики м._________ довідку про розмір середньої заробітної плати по м._______ з 1 лютого 2010 р. який застосовується виконавчою службою для нарахування аліментів непрацюючим платникам аліментів.

1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу.

2. Копія свідоцтва про народження сина.

3. Копія паспорту Позивача

4. Копія договору купівлі-продажу квартири.

5. Копія довідки Ф-3

6. Копія технічного паспорту квартири.

7. Квитанція про сплату судового збору.

8. Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

9. Копії позовної заяви з додатками для відповідача та третьої сторони.

Параметры поиска: заявление на развод и алименты, образец заявления на развод и алименты, заявление в суд на развод Киев, подать заявление на развод Киев, образец заявления на развод Киев, форма заявления на развод Киев, исковое заявление на раз вод Киев, заявление развод как подавать заявление на раз вод (расторжение брака) Киев

Оформление развода

К сожалению, статистика неутешительна. Каждый второй брак в Украине распадается, не просуществовав 5-7 лет. По количеству разводов в Европе нас опережают только Россия и Белоруссия. Помимо моральных переживаний, на разводящихся обрушивается вся «прелесть» бумажной волокиты. На самом деле процедура развода не так сложна.

Если развод происходит по обоюдному согласию, у пары нет имущественных и других претензий друг к другу, а также несовершеннолетних детей, развод осуществляется органами ЗАГСа. В остальных случаях только судом.

Для этого нужно обратиться в органы ЗАГСа по месту проживания одного из супругов. В ЗАГС подается общее заявление о расторжении брака или заявление от каждого из супругов.

Расторжение брака в ЗАГСе может происходить и по заявлению одного из супругов, если второй:

 • считается без вести пропавшим;
 • признан недееспособным;
 • осужден более чем на 3 года.

Через месяц после подачи заявления на развод происходит регистрация расторжения брака. На регистрации должны присутствовать оба супруга или один из них, если второй не может прибыть по уважительной причине (длительная командировка, болезнь и прочее). Но в этом случае от имени отсутствующего в органы ЗАГСа должно быть подано заявление, в котором он выражает согласие на расторжение брака и просит сделать это в его отсутствие.

Разводящимся необходимо будет оплатить налог в размере 0,5% минимальной заработной платы.

В ЗАГСе не будут выясняться причины, по которым супруги решили аннулировать свой брак, и не будет даваться им время на примирение.

Как получить алименты и развд через суд в случае наличия детей и взаимных претензий сторон друг к другу? Расторжение брака в судебном порядке производится по заявлению обоих или одного супруга. Для этого нужно обратиться в суд по месту жительства одного из супругов. В органы суда подаются следующие документы:

 • исковое заявление в 2-х экземплярах;
 • квитанция об оплате госпошлины (можно оплатить в любом банке, реквизиты взять в суде);
 • квитанция об уплате информационно-технического обеспечения;
 • копия паспорта истица;
 • копия свидетельства о рождении ребенка;
 • копия свидетельства о браке.

На судебном заседании может быть принято решение о расторжении брака или дано время на примирение (от 1 до 6 месяцев).

Одновременно с подачей документов на развод вы можете подать на алименты и заявление о разделе имущества. Но лучше решать все эти вопросы отдельно, это значительно ускорит развод. Так как, в противном случае, решение о разводе не будет вынесено до решения всех спорных вопросов.

При неявке одного из супругов в суд заседание переносится. При повторной неявке одного из супругов по желанию другого может быть вынесено решение о расторжении брака.

Муж не имеет права подавать исковое заявление на развод, пока его жена беременна или ребенку не исполнилось года. Жена имеет такое право.

Образец искового заявления о расторжении брака

ПОЗИВАЧ: Іванова Олена Олексіївна

14.10.1980 року народження,

що проживає за адресою: 03115 м. Київ,

вул. Ірпінська 32, кв. 111

26.07.1978 року народження,

що проживає за адресою: 04210 м. Київ,

вул. Ірпінська 20, кв. 12

Позовна заява про розірвання шлюбу

27.07.2003 р. ми уклали між собою шлюб, який був зареєстрований у Центральному відділі реєстрації шлюбів м. Києва з державним Центром розвитку сім’ї, по актовому запису № 3452 від 27.07.2003 р.

Від шлюбу ми маємо дочку Іванову Ірину Іванівну, 20.11.2005 року народження.

На протязі останніх 2 років сімейне життя між нами поступово погіршувалося, що в кінцевому результаті призвело до фактичного припинення між нами шлюбних відносин. Кожен з нас має діаметрально протилежні погляди на шлюб, сім’ю. На даний момент ведення між нами спільного господарства та сумісне проживання припинено, та, за моїм глибоким переконанням, подальшого сенсу підтримувати сімейні відносини немає. У зв’язку з наведеними матеріалами, я керуючись ч. 1 ст. 110, ст. 112 Сімейного кодексу України, звертаюсь до суду з позовом про розірвання шлюбу.

Майнових спорів між нами немає.

Шлюб ми розриваємо вперше.

Дитина після розірвання шлюбу буде проживати з позивачем.

На підставі викладеного, у відповідності з ч. 2 ст. 104, ст. 105, ст. 110, ст.112 СК України,

 1. Винести рішення про розірвання шлюбу, укладеного між нами 27.07.2003 р. у Центральному відділі реєстрації шлюбів м. Києва з державним Центром розвитку сім’ї, по актовому запису № 3452 від 27.07.2003 р.
 2. Державне мито, яке підлягає стягненню при реєстрації розірвання шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану, стягнути з відповідача.

Додатки в 2-х екземплярах:

 1. Копія позовної заяви;
 2. Квитанція про сплату судового збору;
 3. Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи;
 4. Копія паспорта;
 5. Копія свідоцтва про одруження;
 6. Копія свідоцтва про народження дитини.

16.05.2007 р. Іванова О.О.

Материал подготовила Александровская Татьяна,

Центр «Азбука для родителей»

Евгения | Написано: 20.02.2017 15:09:39 Здравствуйте. Мы с мужем подавали заявление на развод, но забрали его не дождавшись назначенного дня. Спустя 2 месяца мы пришли к тому, что хотим развестить. Вопрос: мы можем повторно подать заявление о расторжении брака в ЗАГС или второй раз все решается через суд. П.с. детей и совместного имущества у нас нет. Спасибо.

Наталия | Написано: 21.09.2016 16:51:16 Обратитесь к Дмитрию Константиновичу, он мне по разводу помог 097-178-20-74

Александр | Написано: 13.09.2016 16:26:04 Здравствуйте ,хочу развестись с супругой двое детей

Одному 6 лет второму больше года..она развод не хочет давать что делать ?

Алекс | Написано: 05.09.2016 16:06:09 Прежде всего, нужно я думаю, получить консультацию по разводу http://forum.jurinform.com.ua/forum/1/semeinoe-pravo/

Семейный Адвокат | Написано: 01.08.2016 16:50:06 Хорошая теория, но отличается от практики.

С любыми вопросами лучше всегда обращаться к профессионалам в своей сфере.

Расторжение браков – специализация наших адвокатов.

Любые нестандартные ситуации, самые сложные варианты, расторжение брака (Луганск, Донецк) в Киеве. Расторжение брака с иностранными гражданами в Украине, без их приезда и вашего участия.

+38044 361 98 83, +38067 566 66 69, +38050 383 13 90

Находимся в Киеве, работаем по всей Украине.

Звоните, пишите. Поможем.

Vika | Написано: 16.07.2016 17:04:17 Хорошая статья про развод в Украине http://www.lawportal.com.ua/razvod-zags.html

вова | Написано: 15.06.2016 03:15:21 можно ли развестись в киеве,если брак был оформлен в ирпене?

Ярослав | Написано: 03.05.2016 18:39:52 Что делать,если когда меня не было дома,жена забрала двоих детей (и все документы:свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей).

vasilii | Написано: 04.04.2016 09:43:51 dobrii deni kak podati na razvod esli ne evleaiusi v ukraine,ditei net ,i net nicivo obsevo u nas,sposibo

vasilii | Написано: 04.04.2016 07:43:52 dobrii deni kak podati na razvod esli ne evleaiusi v ukraine,ditei net ,i net nicivo obsevo u nas,sposibo

Полина | Написано: 14.03.2016 06:55:16 Здравствуйте!Меня интересует быстрый развод!На теретории днр без выезда на украину с украинским штампом!Вышла замуж 21 сентября в 2013году!Я 1993года муж 1965года!Детей общих нет имущество делить не собираемся!Подскажите сколько это займет времени и сколько нужно денег?И возможно ли это сделать без присутствия мужа?

Олеся | Написано: 23.01.2016 04:36:57 Как оформить развод (расторжение брака) без присутствия обоих супругов при наличии обоюдного согласия на развод, если супруги проживают за границей ( в разных странах) и не имеют возможности приехать в страну заключении брака (Украина)?

Алина Сергеевна | Написано: 21.01.2016 08:47:03 • Расторжение брака;

• Взыскание алиментов на ребенка и/или жену (мужа);

• Установление факта родственных отношений;

• Установление факта, имеющего юридическое значение;

• Взыскание материального и морального вреда.

• Взыскание долгов по распискам и договорам.

Представительство в судах I инстанции (по доверенности).

Грамотное составление исков и заявлений,

быстро, качественно, не дорого!

Юридическая консультация при составлении искового заявления – БЕСПЛАТНО!

Обращайтесь по телефону: +380 63 74 91 054

/каждый день с 09:00 до 22:00/

Евгения | Написано: 11.01.2016 06:10:24 Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, с мужем живем в браку 5,5 лет, сейчас пошли постоянные ссоры, хочу розвестись. Имеем ребенка 2,6 годика. Сколько сейчас стоит розвод? Какие алименты емли муж работает не официально?? Есть какой то минимум?

Ольга | Написано: 03.01.2016 17:58:46 Здравствуйте!

Подскажите, какая процедура оформления развода если:

1. Муж проживает в Донецке (выезжать на территорию Украины не собирается);

2. Я проживаю в Киеве, прописка донецкая;

3. Детей нет, имущество не делим;

4. Желание обоюдное.

Спасибо за помощь.

Ирина | Написано: 04.12.2015 13:26:46 Подскажите пожалуйста, хочу развестись с мужем, прописаны в г.Макеевка, есть сын 3,5 года. На данный момент я с ребенком проживаю в Макеевке, муж в России, возвращаться обратно не собирается. Как быть в такой ситуации, возможен ли развод, если заявление будет одно-с моей стороны? Сколько будет стоить оформление развода?

Алексей | Написано: 11.11.2015 14:37:35 Здравствуйте,помогите в ситуации.. С женой не живу как три месяца и она не даёт видеться С полторагодовалым сыном. Пытался взять у неё копии свидетельств,что б узаконить порядок свиданий, не даёт. Согласованную , как-бы ссумму алиментов плачу.. А платить не буду, взыщет суд, хоть через 3 года.. Но ребенка по факту не вижу и не знаю, что С ним? Помогите советом..

Олег | Написано: 22.10.2015 07:15:44 Нужна помощь, хочу развестись с женой,образец заявы нашел, что нужно от супруги?(какие бумаги или заявления).В браке 5,5 лет,живем почти 12 лет,дочке 4 года.И каковы шансы оставить дочь у себя,садик под домом,забрать с д/сада супруга не может-работает допоздна.Проживаем у меня.Кредитов не имею.Короче,куда идти с заявлением,с какими бумагами. Кстати,влияет ли на решение суда то обстоятельство,как не исполнение супружеских обязанностей(с ее стороны)? 🙂 Заранее благодарен.

Катя | Написано: 04.10.2015 04:54:11 Здравствуйте/ вышла замуж на Украине проживаю с мужем в России имею российский паспорт и прописку/свидетельство о росписи в украинском паспорте у меня двойне гр /подскажите в какой стране можно подавать о разводе /

Василий | Написано: 24.07.2015 21:57:27 Нужна помощь, хочу развестись с женой и оставить ребенка у себя. Есть ли на это шансы и что для этого необходимо. В браке 5 лет, сыну 2,7.

Валерий | Написано: 17.07.2015 19:21:42 Мы с женой ростались месяц назад у нас есть ребёнок 7месяцев и они обе прописаны у меня(жена без права на наследство)но сейчас жена живёт с другим. Могу ли я подать на розвод и принудительную выписку жены с моей жилплощади? А также претендовать на то что бы ребёнок проживал сомною?

Инна | Написано: 17.05.2015 19:10:28 добрый день.Проконсультируйте,пожалуйста в такой ситуации:в браке уже 22 года,живу в доме мужа доставшегося ему по завещанию от родителей когда мы еще небыли женаты,но ни документы на право собственности ни приватизацию он так и не оформил.есть ли у меня право получить жилье при разводе?

Денис | Написано: 16.04.2015 09:34:58 Добрый день. В 2002 году был официально разведен по обоюдному. Проблема заключается в том что развод был оформлен в Макеевском суде(Сейчас я проживаю в Киеве) и у меня не стоит в паспорте штамп о разводе. Как мне теперь этот штамп поставить (естественно без посещения Макеевки).

Надежда | Написано: 22.03.2015 14:47:29 Добрый день!помогите разобраться в ситуации.я хочу подать на развод,мы с мужем в браке с 2011 года.мы проживаем в доме который оформлен на его сестру,но я здесь прописана.на что я могу прединдовать ?у нас дочка 1.9мес.на алименти подаю.

Виталий | Написано: 03.03.2015 17:21:11 Могу ли я подать на развод не по месту прописки.Например я прописан в Чыркасах а прожеваю в Киеве.могу я подать на розвод в Киеве?

Подать в суд на развод

В каких случаях за разводом обязательно подавать в суд?

 • есть малолетний ребенок, который не достиг 18 лет;
 • муж или жена не желает расторгать отношения.

Но тут же возникает вопрос: Как подать в суд на развод? Последовательность действий?

Итак, если у Вас есть обстоятельства, которые обязывают подать заявление в суд на развод, решить Ваш вопрос можно в четыре шага.

Если Вы приняли решение, обдумали его и готовы подать исковое заявление о разводе — запаситесь терпением и сосредоточьтесь. Оформить документы несложно, но нужна внимательность и последовательность действий.

Начните с обдумывания того, каких последствий Вы хотите добиться и что получить при разводе и написания иска на развод.

Продумайте, хотите ли вернуться к добрачной фамилии? Есть ли споры по разделу приобретенной техники, мебели, объектов недвижимости, совместного бизнеса и т.п.?

Согласовано ли место проживания ребенка?

Обычно вместе с разводом можно решить такие вопросы:

 • алименты на детей, место их дальнейшего жительства;
 • раздел спорного имущества (квартира, машина, бытовая техника, мебель) и др.

После этого составьте текст иска. Сосредоточьтесь, ведь качественно составленный иск – залог успешного решения вопроса.

Изложите факты, опишите, почему считаете прошение о разводе обоснованным, укажите причины для развода. Наиболее обоснованная позиция поможет избежать назначения периода на примирение, который может назначает суд (от 1-го до 6-ти месяцев).

Поэтому каждый свой тезис необходимо подкрепить доказательствами. Исчерпывающего списка приложений к иску не существует. Придется обдумать его самостоятельно или с юристом.

Анализ практики показывает, что документами, дополняющими иск могут быть справки, характеристики и др.

Например. В заявлении о разводе встречается фраза «ребенок проживает вместе со мной и пребывает на моем обеспечении». Для того чтобы это была не просто фраза — приложите Справку о проживании ребенка или любой другой документ, подтверждающий Ваши слова.

Для подачи на развод через суд в Украине, документы лучше готовить со специалистом Legal Service – так вы сэкономите свое время.

Вопрос о прекращении брака принимает к рассмотрению суд по месту нахождения второго супруга.

Шаг. 3 Расчет и оплата судебного сбора: сколько стоит развод в Украине через суд?

Минимальные затраты при обращении в суд за расторжением брака это оплата госпошлины (640, 00 грн в 2017 году).

Детальнее о том, как рассчитать сумму судебного сбора, читайте в наше статье Как рассчитать судебный сбор?

В случае необходимости рекомендуем оплатить услуги практикующего юриста, который предоставит консультацию или правовой анализ ситуации, составит материалы в в суд, будет участвовать в судебных заседаниях и доведет дело до конца с гарантией.

Направить иск о разводе может как жена так и муж. Подать документы в суд можно лично, с помощью представителя (юрист или адвокат) или средством почтовой связи. После отправки документов в суд, ожидайте замечаний судьи к делу или повестку на судебное заседание.

Обратите внимание! Беременность и наличие ребенка возрастом до 1 года препятствуют подаче документов на развод.

Развод через суд в Украине может иметь разные сроки, много зависит от компетентности, учета юридических требований и правильности подготовки необходимых документов. Поэтому лучше обращаться к юристам Legal Service – он подскажет вам, сколько стоит подать на развод, поможет подготовить необходимые документы.

Стоимость услуг мы просчитаем заранее и гарантируем, что оговоренная сумма не будет пересмотрена в сторону увеличения.

Просмотрите другие статьи по данной теме:

Источники:
Заявление на развод и алименты
заявление на развод и алименты, образец заявления на развод и алименты, заявление в суд на развод Киев, подать заявление на развод Киев, образец заявления на развод Киев, форма заявления на развод Киев, исковое заявление на раз вод Киев, заявление ра
http://www.legalfirm.com.ua/zayavlenie-na-razvod-i-alimenty-advokat
Оформление развода
Как оформить развод. Исковое заявление о расторжение брака.
http://roditeli.ua/semya/low/divorce
Подать в суд на развод
? Документы, ? суд, в который необходимо подать иск, ? стоимость, ?сроки рассмотрения. ? Звоните, ? мы знаем как подать в суд на развод
http://legalservice.com.ua/kak-podat-v-sud-na-razvod-v-ukraine/

COMMENTS